Formularze

Formularze zgłoszenia udziału w imprezach organizowanych przez nasze biuro (do pobrania):

Ważne informacje !

Pobrane umowy i warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez BPT ARKA w Krośnie powinny być czytelnie wypełnione i podpisane przez klienta.

Proszę przesłać ww. druki na adres biura pocztą elektroniczną bądź listowną.

O udziale w imprezach decyduje kolejność zgłoszeń.